Alfabetisering en laaggeletterdheid

Alfa A, Alfa B, Alfa C

Taal & COAST op Maat biedt een alfabetiseringsprogramma op maat aan, dat ook geschikt is voor laaggeletterden.

In de cursus ligt de focus op:

  1. de basisprincipes van het lezen en schrijven;
  2. zelfredzaamheid;
  3. doorstroommogelijkheden richting inburgering.

Vaste lesstructuur

Iedere les heeft een vaste structuur.

  1. De lessen starten klassikaal met het aanleren van schoolse vaardigheden en schriftontwikkeling;
  2. Vervolgens werken de cursisten met het programma Diglin+, speciaal ontwikkeld voor analfabeten, aan hun digitale vaardigheden. Hierbij krijgen zij individuele begeleiding;
  3. In het laatste deel van de les wordt aandacht besteed aan het onderdeel spreek- en gespreksvaardigheid.

Zelfredzaamheid

Een belangrijk aspect van de cursus is het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat de cursisten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij, het liefst in combinatie met betaalde arbeid. Het programma dat Taal & COAST op Maat biedt, speelt hier op in. Dat doen we door middel van praktijksituaties die dicht bij de belevingswereld van de cursisten liggen.

Traject

Tijdens de intake wordt aan de hand van een gesprek en een leerbaarheidstoets het niveau van de cursist en de lengte van het traject bepaald. Gemiddelde en snelle leerders die niveau A2 (1F) kunnen halen, stromen na uiterlijk 30 weken door naar een inburgeringstraject.
De lessen zijn drie keer drie uur per week.
Een groep bestaat uit acht tot twaalf cursisten.

Kwaliteit

We werken met gecertificeerde NT2 docenten, met kennis van en ervaring met de doelgroep.
Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats die worden bijgehouden in ons klantvolgsysteem.

Informatie

  • Persoonlijke begeleiding
  • Groepen van 8 tot 12 cursisten
  • Uiterlijk 30 weken door naar inburgeringstraject
  • Gecertificeerde NT2 docenten

Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak