Taal en ouderbetrokkenheid

Taal & COAST op Maat geeft voor de gemeente Amsterdam op verschillende basisscholen in Amsterdam trajecten Taal en Ouderbetrokkenheid. Deze trajecten hebben als doel de taalvaardigheid van ouders van schoolgaande kinderen te verbeteren en de betrokkenheid van deze ouders bij de school en bij de schoolcarrière van hun kinderen te vergroten.

De cursusinhoud is deels afhankelijk van de wensen van de school en de oudercontactpersoon en deels afhankelijk van het niveau en de behoeften van de cursisten. Zo kunnen de volgende thema’s aan bod komen: 10-minuten gesprekken, het lezen van rapporten en nieuwsbrieven en participeren op school.

Ook thema’s die bijvoorbeeld de oudercontactpersoon van de school behandelt tijdens ‘ouderochtenden’, kunnen terugkomen tijdens de Taal en Ouderbetrokkenheid lessen, zoals pesten en conflicten, peuterpubertijd en meertaligheid in de opvoeding.

Daarnaast wordt er tijdens de cursus aandacht besteed aan het uitwisselen en vinden van mogelijkheden om actief te worden. Hierbij valt te denken aan een bezoek aan een wandelgroep, fietscursus, zwemcursus, het buurthuis, open leercentrum voor computer bijscholing. Ook worden ouders bekend gemaakt met educatieve, sportieve en creatieve activiteiten in de stad.

Informatie

  • Persoonlijke begeleiding
  • Kleine groepen van maximaal 12 personen
  • Geen wachttijd
  • Zeer ervaren docenten

Interesse? Neem contact met ons op