Iedere ouder of verzorger in Amsterdam kan zich aanmelden voor de gratis taallessen

Taal & COAST op Maat geeft gratis cursussen Taal en Ouderbetrokkenheid (TOB) in Amsterdam West en Zuid. De lessen zijn online of op de basisscholen en hebben als doel de taalvaardigheid van ouders te verbeteren. En de betrokkenheid van ouders bij hun kind en de school te vergroten.

De inhoud is afgestemd op de wensen van de school en sluit aan hij de kennis van de cursisten. Zo komen de volgende thema’s aan bod: 10-minuten gesprekken, het lezen van rapporten en nieuwsbrieven en participeren op school.

Ook thema’s die bijvoorbeeld de oudercontactpersoon van de school behandelt tijdens ‘ouderochtenden’, komen terug tijdens de Taal en Ouderbetrokkenheid lessen, zoals pesten en conflicten, peuterpubertijd en meertaligheid in de opvoeding.

Daarnaast wordt er tijdens de cursus aandacht besteed aan het vinden van mogelijkheden om actief te worden. Denk hierbij aan een bezoek aan een wandelgroep, het buurthuis, de bibliotheek of een open leercentrum voor computer bijscholing. Ook raken ouders bekend met educatieve, sportieve en creatieve activiteiten in de stad en bezoeken een museum.

Wij verzorgen gratis cursussen online en/of op de volgende basisscholen:
In Amsterdam West:
Al Maes
Al Wafa
BosenLommer
El Amien 2
Elisabeth Paulus
Joop Westerweel
Narcis Querido/De Roos
Onze Amsterdamse school
Tijl Uilenspiegel
Westerpark

In Amsterdam Zuid:
De Elout
De Springstok

Informatie

  • Persoonlijke begeleiding
  • Kleine groepen van maximaal 18 personen
  • Geen wachttijd
  • Zeer ervaren docenten

Interesse? Meld u dan meteen aan