Lees hier meer Over Ons

Taal & COAST op Maat

100% maatwerk
Iedere deelnemer werkt met een op maat gemaakt studieprogramma, aangepast aan zijn eigen leerstijl.

Functioneel
Een deelnemer leert alleen wat nodig is, volgens de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en van hemzelf.

Gecertificeerd
Onze docenten zijn goed opgeleid om u meer over de Nederlandse taal bij te brengen.

Begeleiding
De docenten van Taal & COAST op Maat begeleiden en coachen de deelnemers intensief. Zij zijn speciaal opgeleid om met deze unieke methode te werken.

Taal & COAST op Maat is in 2007 ontstaan vanuit het taalinstituut Taal op Maat en het re-integratie- en loopbaanadviesbureau COAST Ondersteuning en Advies, dit om beter te kunnen inspelen op de vraag die de nieuwe Wet Inburgering stelde aan de duale inburgeringstrajecten: taal, kennis van de Nederlandse samenleving en maatschappelijke participatie. 

In de combinatie van Taal op Maat en COAST verzorgt Taal op Maat het taalgedeelte en COAST richt zich op het  gedeelte dat voorbereidt en toeleidt naar de arbeidsmarkt. De meerwaarde van het samengaan van beide instellingen ligt vooral in het samenkomen van uitgebreide deskundigheden zowel op het terrein van taalonderwijs aan volwassen anderstaligen, als in het begeleiden en stimuleren van bevolkingsgroepen die (te) weinig participeren in de samenleving. De organisaties proberen al jaren Amsterdamse burgers in beweging te krijgen op het gebied van taalontwikkeling en arbeidsbemiddeling.

Taal & COAST op Maat beschikt vanuit haar tweeledige geschiedenis over een breed gekwalificeerd arsenaal aan docenten en trainers.