Voorschakeltraject Energiecoaches

Woon je in Amsterdam Zuidoost en wil je meer leren over energiebesparend en gezond wonen? Wil je deze kennis delen met buurtbewoners? Doe dan mee met het voorschakeltraject energiecoaches van Stichting !WOON en Taal & COAST op Maat.

Momenteel is de volgende startdatum nog niet bekend.

Aanleiding
Stichting !WOON signaleert steeds vaker dat bewoners in Zuidoost problemen hebben met stijgende energielasten en bijkomende extra kosten. Bewoners komen nu vaak pas bij stichting !WOON terecht als er al een naheffing moet worden betaald, waardoor zij in de schulden kunnen raken. Bij huisbezoeken blijkt dat dit vaak te maken heeft met gebrek aan de juiste informatie over correct stoken en ventileren.

Niet correct stoken en ventileren zorgt niet alleen voor hoge energielasten, maar ook voor schimmel. In Zuidoost is de schimmelproblematiek erg groot. Dit levert vaak stress op voor de bewoners, omdat zij er zelf niet uitkomen met de verhuurder. Daarnaast zorgt het uiteraard voor een zeer ongezonde leefsituatie, zeker nu iedereen zoveel thuis dient te zitten.

Waarom dit traject?
Door bewoners tijdig en begrijpelijk te informeren én de juiste handvatten te bieden voor goed energieverbruik, blijven de extra kosten beperkt en de woonsituatie gezond, waardoor men niet in de schulden komt of schulden verder oplopen. Daarnaast kunnen energiecoaches bewoners bereiken waar stichting !WOON in eerste instantie niet over de vloer komt. Door tijdig te signaleren kan er samen gekeken worden wat stichting !WOON kan betekenen voor deze bewoners. Het gaat dan niet alleen om directe hulp die geboden kan worden, maar ook om het doorverwijzen naar andere organisaties/instanties.

Wat leer je?
De cursus is een combinatie van theorie en praktijk en je leert onder andere over:

 • Goed energiegebruik – hoe kan je besparen en welke producten helpen daarbij?
 • Het aanbrengen van deze bespaarproducten (Quick Fix Brigade).
 • (Nederlandse) communicatievaardigheden en gesprekstechnieken.
 • Opgedane kennis overbrengen op anderen.

  Na afronding van de cursus kunnen deelnemers:
 • De reguliere opleiding tot energiecoach volgen bij !WOON en aan de slag gaan als vrijwilliger (inclusief vergoeding).
 • Of praktisch ondersteunen bij het aanbrengen van bespaarproducten via de Quick Fix Brigade.
 • Of in het eigen netwerk signaleren en bewoners adviseren over energiebesparend en gezond wonen.

Voor wie?
Geïnteresseerden woonachtig/werkzaam in stadsdeel Zuidoost.
Let op! De cursus is in het Nederlands, maar absoluut geschikt voor tweedetaalleerders.
Spreekvaardigheid rond niveau B1 en het beheersen van een tweede of derde taal is een pré.

Traject
Het traject bestaat uit:

 • 9 theoriebijeenkomsten
 • 3 praktijkmomenten
 • 2 keer intervisie

Waar?
De theorielessen vinden plaats bij TCM, Harriët Freezerstraat 117a, 1103 JP Amsterdam.

Kosten (€)
De cursus is gratis voor deelnemers.

Aanmelden?
Wilt u meedoen aan het traject of kent u iemand die mee wil doen? Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met info@tcmtaal.nl

Momenteel is de volgende startdatum nog niet bekend.